ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανεμογεννήτριες

Η Αιολικη ενέργεια παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ήπιας μορφής και περιλαμβάνεται στις καθαρές πηγές δηλαδη αυτες που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

Οι Δυναμικες που προκυπτουν απο την επενδυση σε Αιολικα Παρκα ειναι μεγαλες καθως η σημερινή τεχνολογία επιτρεπει σε καθε ανεμογεννήτρια να αποδιδει υψηλη ηλεκτρική ισχύ εφοσον εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή και έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοτε τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».