ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην Παραγωγη Βιομαζας Χρησιμοποιουνται κυρίως αποβλήτα της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε από το φυτό με τη φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά.

Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές, που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον. Χρησιμοποιούνται είτε άμεσα κυρίως για θέρμανση είτε μετατρεπόμενες σε άλλες μορφές ενέργειας κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανική ενέργεια